top of page

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

Vedení účetnictví

 

 • Učtování veškerých operací 

 • Evidence přijatých a vydaných faktur

 • Vedení pokladny a plánování hotovosti

 • Evidence bankovních účtů

 • Archivace účetních záznamů

 • Evidence veškerého majetku

Závěrkové operace

 

 • Zpracování roční účetní závěrky

 • Příprava a předávání pokladů pro audit

 • Vypracování výročních zpráv

 • Vypracování zprávy o vztazích

 • Příprava podkladů k inventarizaci

Daňová přiznání

 

 • Daň z příjmů právnických osob

 • Daň z příjmů fyzických osob

 • Daň z přidané hodnoty

 • Souhrnné hlášení, kontrolní hlášení

 • Majetkové daně

 • Vyúčtování a výpisy z evidence pro daňové účely

Mzdové účetnictví

 

 • Kompletní personalistika

 • Vypracování smluv, přihlášek, odhlášek, hlášení na ÚP, ELDP

 • Zastupování v rámci kontrol u veřejných orgánů

 • Zkušenosti s vysláním zaměstnanců a mezinárodním pronájmem pracovní síly

Reporting

 

 • Peridocké předávání podkladů pro rozhodování

 • Možnost nahlížet do účetního systému v reálném čase

 • Vyhodnocování hospodářské situace klienta

Komplexní péče

 

 • Založení společnosti

 • Účetní agenda

 • Daňová agenda

 • Personalistika

 • Reporting

 • Daňové plánování

bottom of page